Xã Quỳnh Trang
Hiện có 20 cán bộ thuộc 9 đơn vị

Hồ Cảnh Thuận Hồ Cảnh Thuận
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Chức vụ Đảng: Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy
Ngày sinh: 06/02/1985
Quê quán: Xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Xóm 6, xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Điện thoại: 0914433858
Email: hocanhthuanc3hm@gmail.com
Trình độ chính trị: Cao cấp LLCT
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Vương Đại Tương Vương Đại Tương
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư
Ngày sinh: 13/10/1968
Quê quán: Quỳnh Lập
Nơi ở hiện tại: Thôn Sơn Long
Điện thoại: 0987706926
Email: tuongthuong@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học Nông Lâm
Lĩnh vực phụ trách: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận.
Nguyễn Văn Nho Nguyễn Văn Nho
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư
Ngày sinh: 20/10/1970
Quê quán: Xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Điện thoại: 0985006161
Email: vannho70@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Lê Bá Vân Lê Bá Vân
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ
Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban thường vụ
Ngày sinh: 09/05/1971
Quê quán: Xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0987294438
Email: vannga71@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Trần Đình Ánh Trần Đình Ánh
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ
Ngày sinh: 10/10/1971
Quê quán: Xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0987259509
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Trần Đức Linh Trần Đức Linh
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Ngày sinh: 31/05/1978
Quê quán: Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thôn Tâm Tiến, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Điện thoại: 0972320801
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Lê Bá Kỷ Lê Bá Kỷ
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Ngày sinh: 01/10/1968
Quê quán: Xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Điện thoại: 0988428238
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Hồ Văn Thương Hồ Văn Thương
Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Ngày sinh: 06/08/1984
Quê quán: Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Điện thoại: 0986903730
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Văn Đức Dự Văn Đức Dự
Chức vụ: Trưởng Công an
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Ngày sinh: 15/08/1991
Quê quán: Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Điện thoại: 0968515891
Trình độ chính trị: Đại Học
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Lê Thị Huyền Lê Thị Huyền
Chức vụ: Bí thư Đoàn TN
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Ngày sinh: 03/02/1990
Quê quán: Quỳnh Lập
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Thành
Điện thoại: 0962489555
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Trung cấp Y
Lĩnh vực phụ trách:
Phan Thiện Hùng Phan Thiện Hùng
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Ngày sinh: 26/09/1971
Quê quán: Xã Quỳnh Lập
Nơi ở hiện tại: Thôn Sơn Long
Điện thoại: 0974709405
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Cử nhân luật
Lĩnh vực phụ trách:
Trần Thị Nhài Trần Thị Nhài
Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Ngày sinh: 23/08/1993
Quê quán: Xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thôn Tâm Tiến, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Điện thoại: 0982810193
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Trương Công Vũ Trương Công Vũ
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông Dân
Ngày sinh: 19/03/1985
Quê quán: Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thôn Sơn Long, Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Điện thoại: 0983285899
Trình độ chính trị: Trung Cấp
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Nguyễn Xuân Hải Nguyễn Xuân Hải
Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội
Ngày sinh: 26/05/1983
Quê quán: Xã Quỳnh Lập
Nơi ở hiện tại: Thôn Quyết Tâm
Điện thoại: 0965717678
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học Tài chính - Kế toán
Lĩnh vực phụ trách:
Trương Quang Tường Trương Quang Tường
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Ngày sinh: 06/04/1963
Quê quán: Xã Quỳnh Lập
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Thành
Điện thoại: 0904501646
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Lĩnh vực phụ trách:
Trương Quang Hương Trương Quang Hương
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
Ngày sinh: 20/08/1980
Quê quán: Xã Quỳnh Lập
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Hải
Điện thoại: 0988428209
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học Nông Lâm
Lĩnh vực phụ trách:
Nguyễn Văn Hảo Nguyễn Văn Hảo
Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch
Ngày sinh: 12/09/1982
Quê quán: Quỳnh Lập
Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Thành
Điện thoại: 0981462399
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Trình độ đào tạo: Cử nhân Luật
Lĩnh vực phụ trách:
Hoàng Thị Lộc Hoàng Thị Lộc
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Ngày sinh: 10/09/1991
Quê quán: Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Điện thoại: 0869317567
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Thạc Sỹ
Lĩnh vực phụ trách:
Nguyễn Bá Long Nguyễn Bá Long
Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Ngày sinh: 10/01/1984
Quê quán: Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, NGhệ An
Nơi ở hiện tại: Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, NGhệ An
Điện thoại: 0986160669
Trình độ chính trị: TRung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học văn hóa
Lĩnh vực phụ trách:
Nguyễn Văn Đàn Nguyễn Văn Đàn
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Chức vụ Đảng: Văn phòng Đảng ủy
Ngày sinh: 25/10/1976
Quê quán: Xã Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Xóm 1, Xã Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
Điện thoại: 0965122822
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học
Lĩnh vực phụ trách:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây