Tuyển dụng công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An

Thứ ba - 22/03/2022 10:19
Ngày 16/3/2022, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã ban hành thông báo số 562/TB-SNV, tuyển dụng công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
Thông báo tuyển dụng công chức (ảnh minh họa, nguồn ảnh: internet)
Thông báo tuyển dụng công chức (ảnh minh họa, nguồn ảnh: internet)
Nội dung cơ bản của thông báo như sau:
I. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Đối tượng dự tuyển công chức:
3.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm  học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn: toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
3.2. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ;
b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
3.3. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
II - VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
(Phụ lục số I kèm theo Thông báo này)
0001
0002
0003
0004


III - NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYÊN; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYÊN
1. Nội dung, hình thức xét tuyển:
a) Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
b) Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn); Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.
2. Xác định người trúng tuyên trong kỳ xét tuyển:
2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển thu hút công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4, mục I Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12, Nghị định 138/2000/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển thu hút công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau
IV - HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục II kèm theo Thông báo này);
- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...);
- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
V - ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYÊN
1. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, địa chỉ: Số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
2. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 17/3/2022 đến hết ngày 17/4/2022
3. Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Sở Nội vụ Nghệ An (phòng Công chức viên chức) qua số điện thoại: 0886986325 hoặc email: dungla@noivu.nghean.gov.vn để được hướng dẫn.
VI - THỜI GIAN PHỎNG VẤN
Thời gian phỏng vấn (dự kiến): Tháng 4 năm 2022.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn, lịch phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn sẽ thông báo cho thí sinh và đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Nghệ An tại địa chỉ: http://noivu.nghean.gov.vn/
 

PHỤ LỤC SỐ II
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Kèm theo Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYN
 
(Dán ảnh 4 x 6) Vị trí dự tuyển (1):.....................................................................................................
...................................................................................................................
Đơn vị dự tuyển (2):.....................................................................................................
..................................................................................................................
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: …………………………….Ngày sinh …………………Nam □ Nữ □
Dân tộc: ………………………...Tôn giáo: ..........................................................
Số CMTND: …………………..Ngày cấp: ………….Nơi cấp:............................
Điện thoại liên hệ để báo tin: …………………..Email: ........................................
Quê quán: ................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ...................................................................................
Tình trạng sức khỏe: …………….., Chiều cao …………, Cân nặng: ............ kg
Thành phần bản thân hiện nay: .............................................................................
Trình độ văn hóa: ..................................................................................................
Trình độ chuyên môn cao nhất: ……..........................................………………..
Loại hình đào tạo: .................................................................................................
 
 
II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Bố mẹ:
- Họ và tên bố: …………….................…..Tuổi: ……………….
Nghề nghiệp:...........................................................................................................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?.........................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có)
.................................................................................................................................
- Họ và tên mẹ: ……………………....…….Tuổi:…….............................……… 
Nghề nghiệp: ..........................................................................................................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .............................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?.......................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có)
.................................................................................................................................
2. Anh, chị, em ruột:
- Họ và tên: ……………………………………………Tuổi:................................
- Nghề nghiệp:.........................................................................................................
- Nơi làm việc: ........................................................................................................
- Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................
3. Vợ hoặc chồng:
- Họ và tên: ……………………………………………Tuổi:................................
- Nghề nghiệp: ........................................................................................................
 - Nơi làm việc: .......................................................................................................
- Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................
4. Các con:
- Họ và tên: …………………………………Tuổi:.............................................
- Nghề nghiệp: ........................................................................................................
- Nơi làm việc: .......................................................................................................
- Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................
III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (NẾU CÓ)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
IV. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Từ tháng, năm đến tháng, năm Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành đào tạo Hình thức đào tạo(3) Xếp loại bằng /Chứng chỉ
         
         
         
         
         
V. THÀNH TÍCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
STT Tên cuộc thi, công trình nghiên cứu Thời gian(4) Kết quả cuộc thi, công trình nghiên cu(5) Ghi chú
1        
2        
3        
4        
5        
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thông tin không đúng sự thật./.
   NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
-----------------------------------
(1) Ghi đúng vị trí việc làm, phòng chuyên môn đăng ký dự tuyển.
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng.
(3) Ghi rõ hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, đào tạo từ xa, bồi dưỡng…. /Văn bằng TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư..../Chứng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(4) Ghi rõ thời gian tham gia cuộc thi, thời gian thực hiện công trình nghiên cứu.
(5) Ghi rõ đã đạt giải thưởng gì trong các cuộc thi; công trình nghiên cứu khoa học và được cấp nào công nhận; kết quả nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành nào ở trong hoặc ngoài nước.

Tác giả bài viết: Vương Đại Tương

Nguồn tin: QUYNHLAP.GOV.VN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây