Một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về Covid-19

Thứ bảy - 20/11/2021 17:17
Ngày 18/11/2021, sau khi xã Quỳnh Lập làm xét nghiệm test nhanh phát hiện nhiều người người nghi nhiễm Covid-19 và các F0, nhiều người không hiểu địa phương áp dụng văn bản nào của Nhà nước để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Hướng dẫn tạm thời chuyên môn của Bộ Y tế (Nguồn ảnh: intenet)
Hướng dẫn tạm thời chuyên môn của Bộ Y tế (Nguồn ảnh: intenet)
Để cho Nhân dân hiểu rõ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Quỳnh Lập xin trích một số nội dung của Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính Phủ ban hành Quy định tam thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, như sau:
PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ DỊCH
1. Phân loại cấp độ dịch
- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.
- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.
- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.
- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.
2. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch
Đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.
3. Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch
a) Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.
b) Độ bao phủ vắc xin (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều).
c) Khả năng thu dung, điều trị của các tuyến (lưu ý xác định rõ khả năng thu dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung).
4. Xác định cấp độ dịch.
a) Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch;
b) Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá và xác định cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.
002
Hướng dẫn tạm thời chuyên môn của Bộ Y tế (Nguồn ảnh: intenet)
 
BIỆN PHÁP ÁP DỤNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH
1. Đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
Biện pháp Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.
- Các điều kiện về chuyên môn như vắc xin, xét nghiệm do Bộ Y tế hướng dẫn.
- Địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy định về số lượng người tham gia.
Không
hạn chế số người
Hạn chế có điều kiện Không tổ chức/Hạn chế, có điều kiện Không tổ chức/Hạn chế, có điều kiện
2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (đối với đường hàng không và đường sắt áp dụng theo văn bản quy định riêng).
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn hoạt động vận tải hành khách công cộng đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.
Hoạt động Hoạt động/Hoạt động có điều kiện Không hoạt động/Hoạt động hạn chế, có điều kiện Không hoạt động/Hoạt động hạn chế, có điều kiện
3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.
*Đối với Người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính): Trong trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định về số lượng tham gia lưu thông trong cùng một thời điểm.
Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hoạt động*
4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
4.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng
*Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19
Hoạt động* Hoạt động* Hoạt động* Hoạt động*
4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4.
*Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
**Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn chế số lượng người bán, mua chung một thời điểm.
Hoạt động* Hoạt động* Hoạt động* Hoạt động*/Hoạt động hạn chế**
4.3.Nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống
*Đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.
**UBND cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm hạn chế số lượng người bán, mua chung một thời điểm.
Hoạt động* Hoạt động* Hoạt động* Hoạt động hạn chế**
4.4. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tốc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp và các cơ sở khắc do địa phương quyết định.
* UBND cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dich COVID-19.
Hoạt động/Hoạt động hạn chế* Ngừng hoạt động/Hoạt động hạn chế* Ngừng hoạt động/Hoạt động hạn chế* Ngừng
hoạt động
4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo…
*Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
Hoạt động Hoạt động/Hoạt động có điều kiện* Ngừng hoạt động/Hoạt động có điều kiện* Ngừng
hoạt động
5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp * Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.
** Thời gian, số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của địa phương. Kết hợp với dạy, học trực tuyến và qua truyền hình.
Hoạt động Hoạt động*/Hoạt động hạn chế** Hoạt động hạn chế** Ngừng
hoạt động/ Hoạt động hạn chế**
6. Hoạt động cơ quan, công sở.
Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
* Giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến.
Hoạt động Hoạt động Hoạt động hạn chế* Hoạt động hạn chế*
7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.
* Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
**Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định số lượng người tham gia.
Hoạt động* Hoạt động*/Hoạt động hạn chế** Hoạt động hạn chế** Ngừng
hoạt động
8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.
8.1. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng khác sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch .
Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Giảm công suất, số lượng người tham gia.
Hoạt động Hoạt động Hoạt động hạn chế* Ngừng
hoạt động/ Hoạt động hạn chế*
8.2. Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thi tuật, thể dục, thể thao,...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động của các cơ sở, địa điểm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
* Cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm việc tự tổ chức xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, điều kiện đối với người tham quan, khán thính giả và phương án xử lý khi có ca mắc mới).
**Giảm công suất, số lượng người tham gia.
Hoạt động* Hoạt động hạn chế** Hoạt động hạn chế** Ngừng
hoạt động
9. Ứng dụng công nghệ thông tin
9.1. Cập nhật thông tin về tiêm chủng vắc xin, kết quả xét nghiệm COVID-19, kết quả điều trị COVID-19. Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng
9.2. Quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đồng người bảng mã QR. Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng
 
003
Hướng dẫn tạm thời chuyên môn của Bộ Y tế (Nguồn ảnh: intenet)
 
2. Đối với cá nhân.
Biện pháp Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
1. Tuân thủ 5K Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng
2. Ứng dụng công nghệ thông tin
Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh). Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế.
Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng
3. Đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.
*Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế,
**Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà .
Không
hạn chế
Không
hạn chế
Không
hạn chế, có điều kiện*
Hạn chế**
4. Điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19
* Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung, điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nguyện vọng của người nhiễm COVID-19.
Áp dụng* Áp dụng* Áp dụng* Áp dụng*
 
Tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp tại Quy định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.
Ban chỉ đạo phòng chống dich Covid-19 xã Quỳnh Lập mong Nhân dân tích cực cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội để sớm đưa xã Quỳnh lập trở lại trạng thái bình thường mới.

Tác giả bài viết: Vương Đại Tương

Nguồn tin: QUYNHLAP.GOV.VN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây