Hướng dẫn hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Thứ tư - 15/03/2023 08:36
Để tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU và uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới, Theo Điều 50 Luật Thủy sản 2017, quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên bắt buộc phải có bị thiết bị giám sát hành trình nhằm để truy xuất nguồn gốc thủy hải sản, tránh khai thác bất hợp pháp.
Hướng dẫn hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá

       Kể từ khi áp dụng quy định trên, các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải trang bị thêm thiết bị giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh và thực hiện 02 thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) gồm: Đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đặt trên phương tiện nghề cá (áp dụng cho thiết bị liên lạc tầm xa HF như ICOM, VX1700) và đăng ký cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với đài vệ tinh  trái đất.

      Nhằm cắt giảm, đơn giản TTHC đối với đài tàu cá lắp đặt giám sát hành trình qua vệ tinh, Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 đã gộp 02 TTHC nói trên thành 01 TTHC và cấp một giấy phép chung cho cả 02 thiết bị VTĐ (ICOM/VX1700 + giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh) đặt trên tàu cá.

      Trong thời gian tới Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI (địa chỉ 364, địa lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành hướng dẫn, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

       Về thành phần hồ sơ:

         Phí, lệ phí: 0 đồng (Tuy nhiên trong trường hợp các chủ phương tiện nghề cá đã trang bị thiết bị giám sát hành trình mà không hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 58, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử).

        Mọi vướng mắc trong quá trình cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá liên hệ xin Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện (địa chỉ 364, địa lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) hoặc ông Trần Quốc Bảo - Chuyên viên phòng Hành chính Nghiệp vụ - Điện thoại: 0909776889./.