Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ hai - 10/04/2023 10:05
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC), Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ công chức có vai trò rất quan trọng trong quản lý nhà nước, là công cụ của nhà nước trong việc quản lý xã hội và phục vụ Nhân dân do đó không chỉ là thực thi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước mà còn là thước đo để đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan công quyền; xây dựng nền hành chính hiện đại hướng đến sự hài lòng của người dân, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
     Thứ nhất,  Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông
    - Thống nhất từ nhận thức đến hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội đối với thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị.
    - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa liên thông bằng việc thể hiện và tỏ rõ vai trò giám sát, phối hợp giám sát, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, khen thưởng biểu dương những cá nhân và tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa liên thông; phê bình, kỉ luật những tổ chức và cá nhân làm chưa tốt, chưa hết tinh thần trách nhiệm.
    - Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo đối với các đoàn thể chính trị xã hội của các cấp địa phương, như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội nông dân... trong công tác truyên truyền, phổ biến cho người dân về cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC. Chú trọng việc chỉ đạo, lãnh đạo các bộ phận và công chức chuyên môn quan tâm thực hiện TTHC theo cơ chế  một cửa,  một cửa liên thông. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm góp phần cải cách TTHC hiệu quả.
z4244517401496 d0d71b6d3fadb4a9f5a392b76408de95
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
     Thứ hai, Công khai hóa TTHC và tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
    Công khai là cơ sở để kiểm tra quá trình thực hiện các thủ tục cũng là căn cứ để đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, cần có sự đầu tư và quan tâm hơn  để các TTHC khi thực hiện được nhanh gọn và hiệu quả, dễ hiểu và dễ thực hiện. Bên cạnh đó, công bố công khai biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện TTHC còn phục vụ mục đích tạo cơ sở để Nhân dân giám sát; Hình thức công khai đa dạng và phong phú.
z4206876368424 c6ce1e0253e91e88591d1c4b2918d589
Bảng niêm yết TTHC bằng mã quét QR tại bộ phận một cửa xã Quỳnh Lập
         Thứ ba, Đẩy mạnh công tác kiểm soát và rà soát thủ tục hành chính
z4244517890208 eda41acdbfb221314210e07d59c69f4a
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Việc rà soát và đơn giản hóa các TTHC trong việc giải quyết mối liên hệ giữa Nhà nước với cá nhân, tổ chức là điều kiện tiên quyết góp phần tăng cường hiệu quả của quá trình giải quyết các yêu cầu của cá nhân và tổ chức, giúp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức cũng như giúp UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị hữu quan dễ dàng hơn trong quá trình giải quyết và quản lý hồ sơ giải quyết TTHC. Roát và hệ thống hóa các quy định hành chính, TTHC cần diễn ra thường xuyên, liên tục, đều đặn và có kết quả cụ thể, tránh tình trạng làm “hình thức”, không thực chất. Dựa trên cơ sở đó, đánh giá các TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước.
     Thứ tư, Nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức
     - Cán bộ công chức đóng vai trò quan trọng trong hoạt động công vụ, xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị nói chung được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội  ngũ cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý, không bao che cho những cán bộ, công chức có dấu hiệu nhũng nhiễu, vòi vĩnh Nhân dân trong quá trình thực hiện giao dịch TTHC.
     Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong nhận xét đánh giá cán bộ, công chức hàng năm, đảm bảo khách quan, chính xác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức khi giao tiếp với tập thể, cá nhân, nhân dân đến giao dịch công tác.
     - Phân công cụ thể, rõ ràng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc, tránh đùn đẩy, bỏ sót công việc, đây cũng là điều kiện để tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn với nhau trong giải quyết công việc cho người dân và tổ chức, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.
     - Phân cấp rành mạch trong quản lý nhà nước giữa cấp trên và cấp dưới, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của UBND xã với cấp trên. Đây cũng chính là điều kiện để UBND xã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, khai thác tối đa lợi thế, nguồn lực của địa phương.
z4244518541866 afb3cefb074a0a516651c0e77ebfac42
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
     - Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ; liên thông chặt chẽ các TTHC đã tích hợp trên dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh cá nhân và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023 để giảm chi phí, thời gian, số lần người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính.
     - Ưu tiên đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại tại Bộ phận một cửa như: Hệ thống màn hình cảm ứng để niêm yết các thủ tục hành chính; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng máy đánh giá sự hài lòng khi đến giao dịch tại Bộ phận một cửa, nhằm nâng cao trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ, công chức; đồng thời phản ánh đúng khách quan, công bằng về năng lực, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.
     - Tiếp tục triển khai lấy hiệu quả ý kiến của Nhân dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa sử dụng google from (google biểu mẫu) đánh giá về các nội dung: đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính; mức độ công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính xã; đánh giá về năng lực chuyên môn của công chức xã vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức xã; đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp thông tin của UBND xã …..
     - Hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo yêu cầu khai thác, vận hành cho hệ thống thông tin hiện có và phát triển Chính quyền điện tử trong tương lai.
     Như vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trên góp phần giảm phiền hà, chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức,  người dân. Qua đó đánh giá cán bộ, công chức điều chỉnh phương pháp làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, quy trình giải quyết hồ sơ TTHC, tạo sự tương tác, cầu nối giữ chính quyền, Nhân dân và ngược lại./. 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Lộc

Nguồn tin: QUYNHLAP.GOV.VN

 Từ khóa: tin tức, Quỳnh Lập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây