Đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS lần 02 năm 2022

Thứ tư - 12/10/2022 07:28
Trang thông tin điện tử xã Quỳnh Lập xin trích dẫn nguyên văn nội dung Thông báo như sau:
Công văn số 51-LĐTBXH của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hoàng Mai
Công văn số 51-LĐTBXH của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hoàng Mai
Ngày 11/10/2022, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hoàng Mai đã ban hành công văn số 51-LĐTBXH về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS lần 02 năm 2022.
Trang thông tin điện tử xã Quỳnh Lập xin trích dẫn nguyên văn nội dung Thông báo như sau:
1. Cơ quan tổ chức kỳ thi
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.
- Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam tổ chức kỳ thi, chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi, chấm bài và tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực người lao động.
2. Các ngành nghề tuyển chọn: Sản xuất chế tạo, Nông nghiệp và ngư nghiệp.
3. Chỉ tiêu tuyển chọn:  2.777 người
- Ngành sản xuất chế tạo: 1.500 người
- Ngành nông nghiệp: 855 người
- Ngành ngư nghiệp: 422 người
4. Thời gian đăng ký, tổ chức thi
Theo kế hoạch của HRD Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2022 được tổ chức như sau:
- Thời gian tiếp nhận đăng ký: 17/10/2022 – 21/10/2022 (05 ngày)
- Thời gian thi tuyển dự kiến: 21/11/2022 – 30/11/2022
- Thời gian thông báo kết quả dự kiến: 15/12/2022
5. Điều kiện dự thi, đối tượng dự thi, quy trình đăng ký dự thi
5.1. Điều kiện chung
Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022 phải có đủ các điều kiện sau:
- Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 18/10/1982 đến ngày 17/10/2004);
- Không có án tích theo quy định của pháp luật;
- Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc;
- Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc (và) visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì thời gian cư trú phải dưới 05 năm;
- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam;
- Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc;
- Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế;
- Không bị mù màu, rối loạn sắc giác;
- Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề.
- Trường hợp người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thì phải về nước đúng hạn hợp đồng, trong trường hợp từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện trình diện để về nước.
5.2. Đối tượng dự thi
Người lao động chỉ được đăng ký dự thi nếu thuộc các đối tượng tương ứng với ngành đăng ký, cụ thể:
a) Ngành sản xuất chế tạo
Người lao động đang đăng ký thường trú tại các địa phương không tạm dừng tuyển chọn theo Công văn số 2285/LĐBTXH-QLLĐNN ngày 30/06/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022 đến các địa phương không bị tạm dừng tuyển chọn thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 17/10/2022.
b) Ngành nông nghiệp
- Người lao động thường trú tại 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 theo quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các xã thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2022). Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành nông nghiệp hoặc các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 17/10/2022;
- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022, người lao động thường trú tại các địa phương không tuyển chọn ngành nông nghiệp nêu trên).
c) Ngành ngư nghiệp
- Người lao động thường trú tại các huyện ven biển và hải đảo (bao gồm các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2022). Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp đến các địa phương được tuyển chọn nói trên phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 17/10/2022;
- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022, người lao động thường trú tại các địa phương không tuyển chọn ngành nông nghiệp nêu trên).
(Ghi chú: Tỉnh Nghệ An có Thị xã Cửa Lò và 02 huyện: Nghi lộc, Hưng Nguyên đang bị tạm dừng, do đó người lao động thuộc 3 huyện này không được tham gia. Việc tạm dừng tuyển chọn lao động không áp dụng đối với người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn và người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian phía Hàn Quốc thực hiện miễn xử phạt)
5.3. Quy trình Đăng ký dự thi
Bước 1: Tư vấn, khuyến cáo người lao động tự đối chiếu về điều kiện đăng ký.
Bước 2: Kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) để xác định người lao động trong độ tuổi theo quy định từ 18 đến đủ 39 tuổi theo điều kiện dự thi nêu trên.
Bước 3: Kiểm tra sắc giác của từng người lao động theo tài liệu kiểm tra sắc giác của HRD Hàn Quốc. Cán bộ kiểm tra yêu cầu người lao động đọc các số trong hình tròn của từng trang tài liệu (người lao động đạt yêu cầu trong phần kiểm tra sắc giác là người đọc chính xác tất cả các chữ số được ghi trong tài liệu). Người lao động đạt kết quả  kiểm tra sắc giác mới tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.
Bước 4: Thu tiền chi phí dự thi (số tiền Việt Nam tương đương với 24 USD/người).
Bước 5: Phát Đơn đăng ký dự thi và Bản kê khai thông tin.
Bước 6: Hướng dẫn người lao động kê khai Đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin.
Bước 7: Thu Đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin;
Bước 8: Phát Thẻ dự thi cho người lao động.
6. Phương thức thi tuyển: Gồm 2 vòng thi: Vòng 1: Thi tiếng Hàn; Vòng 2: Kiểm tra tay nghề
6.1. Vòng 1: Thi tiếng Hàn
- Thi trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút, điểm số tối đa là 200 điểm.
- Những người lao động có kết quả thi tiếng Hàn đạt từ điểm sàn trở lên (110 điểm trở lên đối với ngành sản xuất chế tạo; 80 điểm trở lên đối với ngành nông nghiệp; 60 điểm trở lên đối với ngành ngư nghiệp) sẽ thực hiện kiểm tra tay nghề ngay sau khi hoàn thành bài thi tiếng Hàn.
6.2. Vòng 2: Kiểm tra tay nghề
- Các nội dung kiểm tra tay nghề: Kiểm tra sắc giác, thể lực.
- Những người lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi mới được làm hồ sơ dự tuyển, đi làm việc tại Hàn Quốc để giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc. Sau khi được chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc. 
7. Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi
7.1. Địa điểm; thời gian tiếp nhận đăng ký
a) Địa điểm:  (Tại khu vực nhà 5 tầng của Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An; Địa chỉ: Số 201 đường Phong Định Cảng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
b) Thời gian tiếp nhận cụ thể như sau:
Ngày 17/10/2022 Thành phố Vinh; huyện Thanh Chương, Nghĩa Đàn
Ngày 18/10/2022 Huyện Nam Đàn, Anh Sơn, Con Cuông, Thị xã Thái Hòa
Ngày 19/10/2022 Huyện Đô Lương, Quỳ Hợp, Yên Thành, Tân Kỳ
Ngày 20/10/2022 Huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai, Cửa Lò
Ngày 21/10/2022 Huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu và số lao động còn lại đến muộn.
c) Thời gian đăng ký trong ngày:
- Buổi sáng:  từ 7h giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
8. Thủ tục đăng ký dự thi
Người lao động trực tiếp đến đăng ký (không được đăng ký hộ), với các giấy tờ cần thiết sau:
- Đơn đăng ký (sẽ được phát cho các ứng viên tại địa điểm tiếp nhận)
Mỗi đơn đăng ký dự thi sẽ có một số báo danh, mỗi ứng viên sẽ được nhận và nộp duy nhất một đơn đăng ký. Nếu điền sai thông tin trong đơn đăng ký, ứng viên có thể sử dụng bút xóa để sửa lỗi trước khi nộp.
- Photo Giấy CMND (hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu)
Ứng viên phải dán 01 bản photo Giấy CMND (hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu) vào đơn đăng ký dự thi.
Ứng viên nên dán bản photo của ảnh hộ chiếu và viết tên mình bằng chữ in hoa không dấu.
Nếu thông tin cửa ứng viên trong Chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu) không trùng khớp với thông tin trong đơn đăng ký dự thi thì họ sẽ không được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc trong bất cứ trường hợp nào và ứng viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra vì sự khác nhau trong thông tin cá nhân của mình.
Thông tin cá nhân (tên, ngày tháng năm sinh và giới tính) và ảnh của các ứng viên trong nội dung đơn đăng ký sẽ được sử dụng cho công việc của họ tại Hàn Quốc và sẽ không thể thay đổi được trong bất cứ trường hợp nào.
- 03 ảnh kích thước 3.5cm x 4.5 cm (được chụp trong vòng 3 tháng)Nếu ảnh của ứng viên không thể nhận diện được khi đối chiếu với ảnh trong hộ chiếu/chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), ứng viên sẽ không được quyền tham gia phần thi.
9. Lệ phí dự thi
- Thi tiếng Hàn: Lệ phí dự thi (để chuyển cho phía Hàn Quốc) thu bằng tiền Việt Nam tương đương 24 USD (không thu thêm các khoản khác lệ phí thi này).
- Kiểm tra tay nghề: Không thu phí./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Hải

Nguồn tin: QUYNHLAP.GOV.VN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây